Stránka 1 z 1

Kdo je to distributor elektřiny

PříspěvekNapsal: pon črc 09, 2012 8:21 am
od AdminNovy
Distributory elektřiny jsou ČEZ, PRE a E.ON.
Distributora elektřiny není možné změnit, dodavatele - obchodníka ano.
http://dum-zahrada.okhelp.cz/forum/viewtopic.php?f=55&t=149

Elektřina z elektrárny proudí k spotřebiteli přenosovou soustavou („jsou to například stožáry s dráty, kabely atd.“), a vlastníkem je ČEPS a.s.
http://www.ceps.cz/CZE/O-spolecnosti/Profil/Stranky/default.aspx
Akciová společnost ČEPS působí na území České republiky jako výhradní provozovatel přenosové soustavy (elektrická vedení 400 kV a 220 KV) na základě licence na přenos elektřiny, udělené Energetickým regulačním úřadem podle Energetického zákona.

Udržuje, obnovuje a rozvíjí 39 rozvoden s 68 transformátory převádějícími elektrickou energii z přenosové do distribuční soustavy a trasy vedení o délce 2979 km s napěťovou hladinou 400 kV a 1371 km s napěťovou hladinou 220 kV.

Společnost ČEPS je začleněna do evropských struktur. V rámci elektrizační soustavy České republiky poskytuje ČEPS přenosové služby a služby spojené se zajištěním rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v reálném čase (systémové služby).

ČEPS dále zajišťuje přeshraniční přenosy pro export, import a tranzit elektrické energie. Společnost se také dlouhodobě aktivně podílí na formování liberalizovaného trhu s elektřinou v ČR i v Evropě.


Regionální distributoři si části přenosové soustavy pronajímají od ČEPS a.s. Tím zajišťují distribuci elektřiny v jednotlivých krajích od výrobce až k spotřebiteli.

Distributor je napřiklad povinen co nejdříve obnovit dodávky elektrické energie z důvodu poškození elektrického vedení.

Poplatky za distribuci elektrické energie určuje - reguluje Energetický regulační úřad (ERÚ).